Velkommen til "Tjek dit helbreds" hjemmeside for praktiserende læger

- En hjemmeside målrettet læger og praksispersonale om "Tjek dit helbred"

I "Tjek dit helbred" vil alle borgere i Randers Kommune mellem 30 og 49 år i løbet af fem år (2012-2017) blive tilbudt et helbredstjek, som indeholder en helbredsundersøgelse på Randers Sundhedscenter efterfulgt af en konsultation hos egen læge for de deltagere der har behov for det. Aarhus Universitet spiller en rolle for implementering, udvikling og i høj grad evaluering af indsatsen. Denne hjemmeside er udviklet til lægerne i Randers og drives af Aarhus Universitet.

Copyright © 2014, Tjek dit helbred. Kontakt vedrørende hjemmeside: Kasper Norman, E-mail: kasper.norman@ph.au.dk, tlf.: 8716 7943